Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".

Viac informácií
Bezplatná linka Telefón 0800 107 007

Praktické vyučovanie


Spoločnosť BOAT a.s. sa od školského roka 2015/2016 zapája do systému praktického vyučovania pre žiakov stredných odborných škôl v odboroch:

2487H01 - autoopravár – mechanik

2487H02 - autoopravár – elektrikár

2487H03 - autoopravár – karosár

2487H04 - autoopravár – lakovník

Duálne vzdelávanie Duálne vzdelávanie Duálne vzdelávanie Duálne vzdelávanie


Praktické vyučovanie ako príprava na výkon povolania je poskytované v našich priestoroch pod individuálnym vedením skúsených odborných inštruktorov. Na jedného inštruktora pripadajú jeden až traja žiaci. Garantujeme praktické vyučovanie na najnovších zariadeniach s využitím najmodernejších technológií, v profesionálnom tíme.

Teoretické vyučovanie je poskytované v strednej odbornej škole podľa výberu uchádzača – odporúčame SOŠ dopravná Kvačalova, BratislavaSOŠ Kysucká, Senec.

Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Po ukončení štúdia má absolvent možnosť zamestnať sa v našom značkovom servise v odbore, ktorý vyštudoval.

BOAT a.s. poskytne žiakovi mesačné štipendium, stravovanie a osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v ktorom ich poskytuje vlastným zamestnancom.