AutoBOAT AutoBOAT AutoBOAT AutoBOAT AutoBOAT AutoBOAT AutoBOAT AutoBOAT AutoBOAT AutoBOAT

OZNAM! Zmena otváracích hodín počas letných prázdnin. Klikni pre viac info.

Duálne vzdelávanie

Spoločnosť BOAT a.s. sa od školského roka 2015/2016 zapája do systému duálneho vzdelávania pre žiakov stredných odborných škôl v odboroch:

  • 2487H01 autoopravár – mechanik
  • 2487H02 autoopravár – elektrikár
  • 2487H03 autoopravár – karosár
  • 2487H04 autoopravár – lakovník
Duálne vzdelávanie Duálne vzdelávanie

Praktické vyučovanie ako príprava na výkon povolania bude poskytované v našich priestoroch pod individuálnym vedením skúsených odborných inštruktorov. Na jedného inštruktora pripadajú jeden až traja žiaci. Garantujeme praktické vyučovanie na najnovších zariadeniach s využitím najmodernejších technológií, v profesionálnom tíme.

Teoretické vyučovanie bude poskytované v strednej odbornej škole podľa výberu uchádzača – odporúčame SOŠ automobilová Devínska Nová Ves, SOŠ automobilová Trnava, prípadne SOŠ Senec.

Duálne vzdelávanie Duálne vzdelávanie

Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Po ukončení štúdia má absolvent možnosť zamestnať sa v našom značkovom servise v odbore, ktorý vyštudoval.

BOAT a.s. poskytne žiakovi mesačné štipendium, stravovanie a osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v ktorom ich poskytuje vlastným zamestnancom.

AutoBOAT servisná hala

SOPK Systém duálneho vzdelávania - čítajte viac

PDF Leták na stiahnutie

PDF Informácie na stiahnutie

PDF Osvedčenie o duálnom vzdelávaní